Hârșova: expoziţia temporară intitulată “Ziua Limesului Dunărean in România”

e02fde07d49ee258cc3f6d1b19207757_L

Institutul Național al Patrimoniului organizează, în data de 5 iulie 2014, ora 10, la sediul Primăriei Hârșova, judeţul Constanţa, împreună cu Primăria Hârşova, expoziţia temporară intitulată: Ziua Limesului Dunărean in România, în cadrul proiectului Danube Limes Brand, program finanţat prin Programul Operational Regional, Sud Estul Europei, http://www.danubelimesbrand.org

Principalul obiectiv al acestui proiect este Extinderea Limesului Dunărean, ca parte a sitului transnațional UNESCO, Frontierele Imperiului Roman, agreat de Unesco ca sit transfrontalier. Printre siturile aflate pe limesul dunărean se află și Cetatea Carsium (Hârșova), un sit complex, întins pe cca 22 ha (cu cele trei incinte fortificate de epocă romană, romano-bizantină şi bizantină), reprezentând un punct strategic la Dunăre, acolo unde braţele acesteia se întâlnesc, la capătul Insulei Ialomiţei, unde râul se şi varsă în fluviu, pentru a se despărţi din nou, spre Insula Mare a Brăilei. Cunoscut încă de la sf. sec. XIX – începutul sec. XX, cu cercetări sporadice continuate sistematic relativ recent (după 1993).

Evenimentul face parte din seria internaţională de manifestări Danube Limes Day organizate de cei nouă parteneri ai proiectului în 15 locaţii din ţările riverane: Austria, Ungaria, Slovacia, Serbia, Croaţia, Bulgaria şi Romania cu o gamă largă de activități – festivaluri, croaziere, expoziţii, prelegeri, conferințe şi filme dedicate fostei frontiere a Imperiului Roman.

Evenimentul este dedicat tuturor celor interesaţi: comunitatea locală, profesori și elevi, cercetători, turiști.

Persoana de contact:

Dr. Daniela Mihai – Manager de proiect
Director, Direcţia Programe Proiecte
Institutul Naţional al Patrimoniului
Tel: 0743176449; email: dana.mihai@inmi.ro

Istoric INP
Institutul Național al Patrimoniului este o instituție publică de importanță națională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii. INP este condus de un director general, care este și președintele consiliului de administrație și care coordonează întreaga activitate a instituției. INP gestionează fondurile destinate cercetării, expertizării şi executării lucrărilor de consolidare-restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice, prin Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice. De asemenea, INP finanțează, prin acordarea de credite, obținute din timbrul monumentelor istorice, reabilitarea unor monumente de patrimoniu. Instituția are numeroase atribuții în privința protejării și promovării monumentelor istorice naționale și a celor incluse în Lista Patrimoniului Mondial, fiind în acest sens și punctul de contact național UNESCO. INP elaborează dosarele pentru monumentele istorice propuse pentru a fi incluse în Lista Patrimoniului Mondial. În același timp, dezvoltă programe și proiecte naționale și europene în domeniul patrimoniului, administrează fondul documentar al monumentelor istorice și editează numeroase lucrări și publicații periodice în domeniu. INP realizează și pune în valoare baza națională de date pentru patrimoniul arheologic, patrimoniul cultural mobil, patrimoniul cultural imaterial și resursele informaționale asociate. Elaborează si actualizează periodic Lista monumentelor istorice din România.

Prima instituție care a avut ca obiect evidența și cercetarea monumentelor istorice a apărut în România în 1892, iar ulterior aceasta și-a schimbat denumirea, structura și arhitectura instituțională în numeroase rânduri, mai ales în perioada regimului comunist și după 1989. De-a lungul timpului, aceasta a avut ca președinți personalități marcante de talia lui Nicolae Iorga (1923-1940).

Hârșova: manifestarea ,,HÂRȘOVA-CETATE OTOMANA”

Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, în parteneriat cu Uniunea Democrată a Turcilor din Romania, Filiala Hârșova, organizeaza, sâmbătă, 10 mai 2014, ediția a noua a manifestării ,,HÂRȘOVA-CETATE OTOMANA”.

Invitat de onoare este Excelența sa, Consului Republicii Turcia la Constanța, Dl. Ali Bozçalișkan. Sunt invitați Primarul orașului, membrii ai UDTR, consilieri locali.

Activitatea va debuta la Muzeul „Carsium” Hârșova cu începere de la orele 11,00. După vizitarea muzeului, participanții vor audia conferința cu tema ,,Noi date despre cetatea medievală de la Hârșova pe baza documentelor istorice și a descoperirilor arheologice recente”, susținută de dr. Constantin Nicolae, responsabilul științific al șantierului arheologic de aici. Urmează apoi, vizitarea cetății, geamiei și necropolei otomane.

Activitatea este o continuare a unui șir de manifestări dedicate prezenței otomane la Hârșova. Obiectivul acestora este mai buna cunoaștere a istoriei locale, a monumentelor legate de prezența otomană în Dobrogea, păstrarea și valorificarea moștenirii comune și folosirea acesteia în vederea strângerii legăturilor de prietenie dintre cele două popoare.

Secretariat MINAC

E-mail: minaconstanta@gmail.com

Persona de contact

Cerc.  Constantin Nicolae

E-mail: ct.nicolae@yahoo.com

Muzeul „Carsium” Harsova

0241-871033

Hârşova: ziua porților deschise

ZIUA PORŢILOR DESCHISE-HÂRŞOVA, 2013. ARHEOLOGIA PREVENTIVĂ ŞI CERCETAREA MONUMENTELOR

             Afis

   Ediţia din acest an a manifestării ZIUA PORŢILOR DESCHISE este dedicată prezentării rezultatelor obţinute în cercetarea arheologică pe investiţile „Extindere şi reabilitare aducţiune, extindere aducţiune, extindere reţea canalizare şi 3 statii de pompare noi ape uzate-localitatea Hârşova” şi „Staţie epurare nouă, inclusiv treapta terţiară-localitatea Hârşova” – beneficiar RAJA Constanta. Având în vedere că oraşul Hârşova are o mare încarcătură istorică, Ministerul Culturii a impus cercetarea arheologică pe anumite segmente ale investiţiei. Printr-o bună corelare a activităţilor dintre constructor, SC Fluid Serv Development SA Constanţa, şi Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, activitatea de cercetare s-a derulat fără ca investiţia să aibă de suferit şi să se înregistreze întârzieri din această cauză. Pe traseul principal al conductei magistrale care uneşte statiile de pompare 1 şi 2 au fost realizate cele mai importante descoperiri. Este vorba de resturi de constructii din epoca medievală, morminte de epocă romano-bizantină (cel mai probabil sec. IV p. Chr), şi resturi ale incintei care apăra oraşul fortificat începând din prima parte a secolului al XVII-lea. Ultimile sunt deosebit de importante şi constau într-un turn de colţ de forma rotundă, practic un bastion, şi poarta de intrare în oraş de pe latura de nord a incintei, o construcţie, se pare monumentală. Descoperirile arheologice confirmă izvoarele istorice ale epocii, descrierea călătorului turc Evlia Celebi, ale contelui de Langeron, planul generalului von Moltke, două stampe din anul 1826, care arătau în secolele XVII-XIX un oraş mare şi înfloritor la Dunăre apărat de un zid de incintă, din care actualele cercetări au reuşit să identifice elementele prezentate mai sus.

                Manifestarea se desfăşoară prin colaborarea tuturor factorilor care au participat la proiectul de cercetare: instituţia muzeală, Consiliul Judeţean în calitate de proprietar al cetăţii de la Hârşova, cele două societăţi constructoare ale investiţiilor, autoritatea locală.  La ora 11,00 la Muzeul Carsium Hârşova se va face prezentarea descoperirilor.  În afară de expunerea arheologilor, presărată cu instantanee din timpul cercetărilor, vor fi organizate şi două expoziţii, una cu cele mai importante materiale descoperite, cealaltă cu imagini vechi ale  cetăţii de la Hârşova.

                La acţiune sunt aşteptaţi să participe reprezentanţi ai instituţiilor organizatoare, autorităţi, elevi de la şcolile din localitate, locuitori ai oraşului interesaţi de propria istorie. Pe parcursul întregii zile, intrarea în muzeu este liberă.

Ziua Porţilor Deschise de anul acesta se înscrie în cadrul manifestărilor dedicate Zilelor Europene ale Patrimoniului, ediţia  a XXI-a. Tema generală  „Patrimoniul cultural – oglindă a pomiculturii şi viticulturii” este ilustrată pe afiş de fragmentele de amfore descoperite, unele fiind utilizate pentru transportul vinului.

                Persoana contact

                Dr. Constantin Nicolae,

               Tel. Fix  Muzeul Carsium -0241 871033; mob.- 0740233060; e-mail- ct.nicolae@yahoo.com