Bucureşti: șapte noi expoziții la Muzeul National de Artă Contemporană – MNAC

Joi, 10 noiembrie, ora 19:00, la Muzeul National de Artă Contemporană – MNAC se vor deschide publicului șapte noi expoziții în prezența Excelenței Sale, Domnul Werner Hans Lauk, Ambasadorul Germaniei la Bucureşti.

[ENG] Thursday, November 10, at 7 pm, seven new exhibitions will open to the public at the National Museum of Contemporary Art – MNAC in the presence of His Excellency, Mr. Werner Hans Lauk, the Ambassador of Germany in Bucharest.

VERNISAJ: 10 NOIEMBRIE 2016, ora 19:00

OPENING: NOVEMBER 10, 2016, 7pm

MNAC – MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ CONTEMPORANĂ

PALATUL PARLAMENTULUI /

The National Museum of Contemporary Art – MNAC

The Palace of Parliament

 

© Credit imagine / Image credit: MNAC
© Credit imagine / Image credit: MNAC

TRIAJ

Coordonator MNAC: Irina Radu

Design expoziție: atelier ad hoc

10.11.2016 – 08.10.2017

Parter

Continuând abordarea propriei colecții ca bază de date aleatorie (demers inaugurat în expoziția Colecția ca arhivă, 2015), MNAC folosește spațiile încărcate simbolic de la parterul sediului său din fosta Casă a Poporului ca pe o stație de triaj, unde lucrările de artă sunt aduse pentru vizionare, dar și pentru conservare, în cadrul unei operațiuni complexe de reorganizare a depozitelor.

[ENG]

MARSHALLING YARD

MNAC Coordinator: Irina Radu

Exhibition design: atelier ad hoc

10.11.2016 – 08.10.2017

Ground floor

Continuing to look at its own collection as a random database of artifacts (approach inaugurated in the exhibition The Collection as an Archive, 2015), MNAC uses the landmark spaces from the ground floor of its venue (formerly known as “the Palace of Ceaușescu”) as a marshalling yard, where art works are brought in the open for (visual) browsing, but also for maintenance, in view of a thorough re-organization of the art depots.

Credit imagine / Image credit: Mihai Olos, Fără titlu / Untitled, ulei pe lemn / oil on wood, 30 x 20 cm., prin amabilitatea / courtesy of Olos Estate.
Credit imagine / Image credit: Mihai Olos, Fără titlu / Untitled, ulei pe lemn / oil on wood, 30 x 20 cm., prin amabilitatea / courtesy of Olos Estate.

 

EFEMERISTUL. O RETROSPECTIVĂ MIHAI OLOS

Curator: Călin Dan

Asistent curator: Sandra Demetrescu

Design expoziție: skaarchitects

Parteneri: Galeria Plan B Cluj / Berlin, Olos Estate

Parteneri: Muzeul Țării Oașului, Muzeul de Artă Baia Mare, Muzeul Municipiului București / Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei

10.11.2016 – 26.03.2017

Etaj 1

Activ între România și Germania în perioada anilor 1970-2000, Mihai Olos a lăsat la dispariția sa (2015) o operă impresionantă, care traversează diverse medii (pictură, sculptură, desen, ceramică, vestimentație, performanță, poezie) și explorează varii tendințe stilistice (modernism târziu, conceptualism, minimalism). Efemeristul este prima ocazie de a avea o privire exhaustivă asupra unuia dintre cei mai importanți artiști ai României post-belice, spirit înrudit cu Buckminster Fuller, Yona Friedman și alți vizionari.

[ENG]

THE EPHEMERIST. A MIHAI OLOS RETROSPECTIVE

Curator: Călin Dan

Assistant curator: Sandra Demetrescu

Exhibition design: skaarchitects

Partners: Olos Estate, Galeria Plan B Cluj / Berlin, Negrești-Oaș Museum, Baia Mare Art Museum, the Museum of the Municipality of Bucharest / Ligia and Pompiliu Macovei Art Collection

10.11.2016 – 26.03.2017

1st floor

Active between Romania and Germany in the years 1970-2000, Mihai Olos left an impressive body of work, exploring various techniques (painting, sculpture, drawing, ceramics, fashion, performance, poetry), and several stylistic trends (late modernism, conceptualism, minimalism). The Ephemerist is the first attempt at a comprehensive look into the work of probably the most important artist in post-WW2 Romania, spirit kindred to Buckminster Fuller, Yona Friedman and other such visionaries.

 

© Credit imagine / Image credit: Nistor Coita, Sauroctonii / Sauroctonies, acrilic pe pânză / acrylic on canvas, 115 x 99 cm, 2011, foto / photo Ioan Cuciurcă, prin amabilitatea / courtesy of Irina Predescu.
© Credit imagine / Image credit: Nistor Coita, Sauroctonii / Sauroctonies, acrilic pe pânză / acrylic on canvas, 115 x 99 cm, 2011, foto / photo Ioan Cuciurcă, prin amabilitatea / courtesy of Irina Predescu.

 

NISTOR COITA. RETROSPECTIVĂ

Curator: Ruxandra Demetrescu

Coordonator MNAC: Mălina Ionescu

10.11.2016 – 26.03.2017

Etaj 2

Expoziția Nistor Coita de la MNAC are un caracter retrospectiv, vizibil mai ales într-un parcurs alcătuit din marile cicluri realizate de artist după 2000, de la Sfântul Gheorghe și Exercițiile de coabitare, până la Studiile mitologice, Pasajele și Cosmografiile. Expoziția poate fi privită și ca o apologie a virtuților desenului, căci Nistor Coita (1943-2013) se autodefinea ca grafician și nu ca pictor. Și tot cultivarea desenului l-a apropiat grafic de virtuțile scrierii, în sensul ei originar de pictogramă și de valențele modernității târzii ale letrismului.

[ENG]

NISTOR COITA. RETROSPECTIVE

Curator: Ruxandra Demetrescu

MNAC Coordinator: Mălina Ionescu

10.11.2016 – 26.03.2017

2nd floor

This retrospective showcases mainly the large series made after year 2000, from St. George and the Exercises in cohabitation, to the Mythological Studies, Passages and Cosmographies. The exhibition emphasizes the virtues of drawing, as Nistor Coita (1943-2013) defined himself as a graphic artist, and not a painter, cultivating drawing as an art form that has brought him nearer to the virtues of writing, in its original meaning of pictogram, and to the late modernity of Lettrism.

 

© Credit imagine / Image credit: Stranded, fotografie / photography, 2015.
© Credit imagine / Image credit: Stranded, fotografie / photography, 2015.

 

OLIVER RESSLER. PROPRIETATEA E FURT

Curator: Adriana Oprea

Cu sprijinul: ERSTE Foundation, BKA – Kunst, Otto Mauer Fonds

10.11.2016 – 26.03.2017

Etaj 3

Vernisaj în prezența artistului

Faimoasa declaraţie din 1840 a anarhistului francez Pierre-Joseph Proudhon, Proprietatea e furt! (La propriété, c’est le vol!), are impactul unui slogan politic şi serveşte ca titlu al primei expoziţii de amploare în România a artistului austriac Oliver Ressler. Neoliberalismul în criză, tematica predilectă în activitatea lui Oliver Ressler de-a lungul ultimilor 20 de ani, indică substructura funciar economică a tuturor dezechilibrelor sociale şi politice din lumea de azi. Selecţia de lucrări din expoziţie, predominant filme şi video-instalaţii, aduce în discuţie probleme ca efectul de încălzire globală sau procesele de privatizare „sălbatică” care au loc în fostele ţări comuniste, prezentate în raport cu mişcările sociale pe care le-au generat ca reacţie în ultima perioadă – protestele, grevele, blocadele din industria combustibililor fosili şi ocuparea fabricilor şi a pieţelor (Occupy!). Actuala criză economică şi financiară în contextul agravării situaţiei ecologice, sociale şi politice, este abordată în lucrările lui Oliver Ressler sub forma unor puncte de vedere caleidoscopice în jurul uneia şi aceleiaşi probleme profunde, aparent insolvabile: capitalismul contemporan.

Instalaţia video „Everything’s coming together while everything’s falling apart” a fost produsă pentru această expoziţie cu suportul ERSTE Foundation, BKA – Kunst şi Otto Mauer Fonds.

[ENG]

OLIVER RESSLER. PROPERTY IS THEFT

Curator: Adriana Oprea

10.11.2016 – 26.03.2017

Supported by: ERSTE Foundation, BKA – Kunst, Otto Mauer Fonds

3rd floor

Opening in the presence of the artist

Property is theft! (La propriété, c’est le vol!, the famous declaration made by French anarchist Pierre-Joseph Proudhon in 1840, has the impact of a political slogan and serves as the title of Austrian artist Oliver Ressler’s first survey exhibition in Romania. The crisis of Neoliberalism, Oliver Ressler’s favourite theme throughout his activity over the past twenty years, points to the fundamentally economic understructure of all present social and political imbalances. Focusing on films and video-installations, the selection of works on display raises issues as global warming and the processes of rampant privatization in the former Communist countries, together with the reaction of people and the social movement to them – the strikes, protests, blockades of fossil fuel industry and occupation of factories and squares (Occupy!) that have recently occurred. The financial and economic crisis in the context of aggravating ecological, social and political problems, are topics presented as kaleidoscopic points of view around one single profound, apparently insolvable issue: contemporary capitalism.

Oliver Ressler’s new 2-channel video-installation “Everything’s coming together while everything’s falling apart” was produced for this exhibition with the support of ERSTE Foundation, BKA – Kunst and Otto Mauer Fonds.

 

© Credit imagine / Image credit:Cătălin Rulea
© Credit imagine / Image credit:Cătălin Rulea

 

TOTUL E REGIZAT

Artiști: Ioana Păun și Cătălin Rulea

Curator: Alexandru Bălășescu

Arhitect: Cristina Nicolaescu

Coordonator MNAC: Cerasela Barbone

Sponsor: AQUA Carpatica

Parteneri: Radio Guerrilla, Bookaholic, Igloo media, beBlueAir

Proiect câștigător al Apelului de proiecte MNAC 2015

10.11.2016 – 15.01.2017

Etaj 3

Pentru a exista, toate evenimentele prezente și viitoare – de la pandemii la atacuri cibernetice, atacuri teroriste sau crearea vieții în laborator – au nevoie de o scenă pe care să fie produse, regizate și consumate. Expoziția propune o călătorie în spațiul comunicației imersive, traversat de rețele de putere și imaginat într-o serie de trei diorame sau „scene”: Spațiul Iconic (al Vieții Domestice), Spațiul de Producție Media și Spațiul Biopolitic, fiecare implicând publicul în fragilitatea unor condiții întotdeauna deja regizate.

[ENG]

THIS IS A SET-UP

Artists: Ioana Păun and Cătălin Rulea

Curator: Alexandru Bălășescu

Architect: Cristina Nicolaescu

MNAC Coordinator: Cerasela Barbone

Winner of the MNAC 2015 Call for Projects

Sponsor: AQUA Carpatica

Parteners: Radio Guerrilla, Bookaholic, Igloo media, beBlueAir

10.11.2016 – 15.01.2017

3rd Floor

In order to exist, all current and future events – from global pandemics to cyber attacks, terrorist killings or creation of life in laboratory – need a set-up stage for their performance to be both produced and consumed. The exhibition proposes a journey in a power-laden space of immersive communication, imagined in a series of three dioramas, or stages: Iconic Space (of Domesticity), Media Space, and Biopolitics Space, each engaging the visitors in the powerlessness of always already set-up conditions.

 

© Credit imagine / Image credit: Mihuţ Boşcu Kafchin, „Camera Norocului”, instalaţie site-specific în expoziţia Amintiri din adâncurile Mării Thetis, 2016 / “The Cabinet of Fortune”, site-specific installation in the exhibition Memories from the depths of the Thetys Sea, 2016. Foto / Photo credit: Larisa Sitar; MNAC.
© Credit imagine / Image credit: Mihuţ Boşcu Kafchin, „Camera Norocului”, instalaţie site-specific în expoziţia Amintiri din adâncurile Mării Thetis, 2016 / “The Cabinet of Fortune”, site-specific installation in the exhibition Memories from the depths of the Thetys Sea, 2016. Foto / Photo credit: Larisa Sitar; MNAC.

AMINTIRI DIN ADÂNCURILE MĂRII THETIS.

MIHUȚ BOȘCU KAFCHIN

Expoziție concepută și curatoriată de Diana Marincu

Input curatorial: Anca Verona Mihuleț

Capitolul V al proiectului expozițional în șase părți „Punctul alb şi cubul negru”

Coordonator MNAC: Mălina Ionescu

Proiect câștigător al Apelului de proiecte MNAC 2014

08.09.2016 – 31.12.2016

Etaj 4

Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București anunță prelungirea expoziției Amintiri din adâncurile Mării Thetis a artistului Mihuț Boșcu Kafchin (RO / DE) până pe 31 decembrie 2016. Expoziția decupează din perioada în care artistul a lucrat în atelierul său din Cluj (2009-2015) o fâșie vizuală stratificată temporal, de la indiciile preistorice ale identității locului, până la viziunile despre o lume condusă în viitor de roboți. Aglomerarea de imagini și mediile de expresie diferite – pictură, obiect, instalație și desen – formează un atelier tehnologic și organic, în care două lumi distincte se ciocnesc.

[ENG]

MEMORIES FROM THE DEPTHS OF THE THETYS SEA.

MIHUȚ BOȘCU KAFCHIN

Curator: Diana Marincu

Curatorial input: Anca Verona Mihuleț

Chapter V of “The White Dot and The Black Cube”, an exhibition project in six parts

MNAC coordinator: Mălina Ionescu

Winner of the MNAC 2014 Call for Projects

08.09.2016 – 31.12.2016

4th floor

The National Museum of Contemporary Art – MNAC Bucharest announces the extension of the exhibition Memories from the depths of the Thetys Sea by Mihuț Boșcu Kafchin until December 31 2016. The exhibition takes a clipping from the period in which the artist was working in his studio in Cluj (2009-2015). The cutout is a visual section layered in different time frames – from the prehistorically suggestions of the geographical identity of the place, to the visions of a future world ruled by robots. The agglomeration of images and different media – paintings, objects, installations and drawings – constitute a technological and organic workshop in which two distinct worlds collide.

 

6505091b-d299-41b9-857d-ef6faab9cc33

CELE MAI FRUMOASE CĂRȚI DIN ROMÂNIA

Concursul național de design de carte, ediția a V-a

Curator: Anca Verona Mihuleț

Organizator: Asociaţia pentru Performanţă și Cultură

Decernarea premiilor: 10.11.2016, ora 18:00

Parter

În fiecare toamnă din ultimii cinci ani, s-a prefigurat un eveniment care aduce entuziaştii designului de carte din ţară împreună. În acest an, cele mai frumoase cărţi din România vor fi prezentate într-o instalaţie concepută de Raluca Popa, împreună cu o selecţie de cărţi de artist şi obiecte care au la bază hârtia, extrase din colecţia Muzeului Naţional de Artă Contemporană.

Proiect cultural finanțat cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național

Pentru lista completă a partenerilor:

www.celemaifrumoasecarti.ro

[ENG]

THE MOST BEAUTIFUL BOOKS FROM ROMANIA

The National Book Design Contest, 5th edition

Curator: Anca Verona Mihuleț

Organizer: Association for Excellence and Culture

10.11.2016 – 15.12.2016

Awards ceremony: 10.11.2016, 6 p.m.

Ground floor

Each autumn for the last five years, there has been an event bringing the Romanian design books enthusiasts together. This year, the most beautiful books from Romania will be presented within an installation conceived by Raluca Popa, together with a selection of artist books and paper related objects from the collection of The National Museum of Contemporary Art in Bucharest.

This cultural project is supported by AFCN (Administration of the National Fund for Culture).

For all partners visit: www.celemaifrumoasecarti.ro

 

Ansamblul folcloric Cosăul va susține un recital ca parte din vernisajul expoziției Efemeristul. O retrospectivă Mihai Olos, iar seara va fi încheiată cu un concert art-pop Fierbințeanu.

[ENG] Cosăul Folk Ensemble will hold a recital as part of the exhibition The Ephemerist. A Mihai Olos Retrospective. The evening will be closed by an art-pop concert held by Fierbinteanu.

Web: www.mnac.ro

FB: www.facebook.com/mnacbucharest

Event FB: www.facebook.com/events/182439925493291

Sponsori / Sponsors: Crama Oprișor, Policolor, Saint – Gobain Rigips, Grup Transilvae, AQUA Carpatica.

Parteneri media / Media Partners: Igloo, zeppelin, Șapte Seri, Radio France Internationale – Rfi, feeder, energiea, we ART, Vision Media Plus, Kepi Consult, Veioza Arte, Radio România Cultural. Radio Guerrilla, Bookaholic, beBlueAir.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s